Etap VI Zielonej Alei - budynek A

Zapraszamy na stronę internetową inwestycji.
Etap V Zielonej Alei składa się z dwóch budynków wielorodzinnych E1 i E2

Zapraszamy na stronę internetową inwestycji. 
Etap IV Zielonej Alei - Budynek D
Etap III Zielonej Alei składa się z dwóch budynków wielorodzinnych C1 i C2
Jako drugi na Osiedlu Zielona Aleja został wybudowany budynek B2.