Generalny Wykonawca

ZW INVESTMENT oferuje swoim Klientom realizacje inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa.

Cały proces inwestycyjny w systemie generalnego wykonawstwa oparty jest na naszej kompleksowej realizacji zadania zgodnie ze zleconymi przez Inwestora wymogami oraz zasadami.

    Przeprowadzamy dogłębną analizę dokumentacji projektowej, aby móc zagwarantować odpowiednie rozwiązania na najwyższym poziomie jakości.

    Całość procesu budowlanego jest zarządzana i koordynowana przez wykwalifikowanych i doświadczonych kierowników budowy oraz kierowników projektu, którzy monitorują realizację i postęp prowadzonych prac oraz ich zgodność z przyjętym harmonogramem.

    Dysponujemy sprawdzonym zespołem podwykonawców oraz dostawców, a do współpracy zapraszamy sprawdzonych oraz rzetelnych kooperantów.
    Przez cały okres trwania inwestycji przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa na terenie budowy, prowadzimy stały nadzór w zakresie BHP oraz przeprowadzamy stałe doskonalenie naszych pracowników w tym zakresie.

KONTAKT
construction@z-w.com.pl
tel. 600 798 888